#Way to Future

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Stambulā 2018.gada 2.-5.maijs

Gulbenes 2.vidusskolas bioloģijas skolotāja Dita Grigore piedalījās  seminārā, kur tika apgūti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīki, mobilās ierīces, mūsdienu mācīšanas metodes, radoša un inovatīva mācību satura plānošana, lai kopā veidotu starptautiskus projektus eTwinning tīklā.

Darbojoties praktiskās nodarbībās, apgūtas iemaņas sadarboties, stiprinātas angļu sarunvalodas prasmes un komunikācijas metodes. Iegūta pieredze Twinning Live platformas rīku izmantošanā, kur visus  semināra dalībniekus iepazīstināja eTwinning Latvija pārstāve Baiba Suseja.

Svarīga bija katra semināra minūte, lai būtu arī kopā ar Latvijas kolēģiem  Natalju Stupeli (Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola), Sintiju Kristīni Brenci (Rīgas Teikas vidusskola), Ilondu Reitu (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola) un  eTwinning pārstāvi Baibu Suseju.

Uzsākts projekts  “#WAY TO FUTURE” kopā ar kolēģiem no Turcijas, Lietuvas un Portugāles, ar kuriem notiek sadarbība arī FB tīklā. Skolēni angļu valodas stundās, iesaistot arī citus priekšmetus, meklēs savu “nākotnes ceļu”. Lai sagatavotos darba tirgum, viņi veidos savus CV, izspēlēs darba intervijas un mācīsies veidot motivācijas vēstules. Projekts tiek īstenots 2018./2019. mācību gadā. Septembrī, oktobrī skolēni veido nākotnes sapņu kolāžas un video par  “sapņu” profesiju, apmeklē uzņēmumus, piedalās karjeras pasākumos novadā. Interesanta pieredze ir tikšanās ar jauniešu darba speciālisti novadā un Portugāles brīvprātīgo jaunieti Nuno.

Pēc semināra skolotāju kolektīva sanāksmē 7.maijā notika kolektīva iepazīstināšana ar jaunajām apgūtajām metodēm, kas mudināja kolēģus tuvāk iepazīt eTwinning iespējas. 26.jūnija pedagoģiskās padomes sēdē skolotāji guva  Ditas Grigores pieredzes stāstu, kā dibināt jaunu sadarbības projektu.

eTwinning mācības skolotājiem Gulbenes novadā  jūnija sākumā pulcēja deviņus Gulbenes 2.vidusskolas skolotājus, kuri apguva jaunus rīkus  sadarbības projektu veidošanai.

eTwinning mācības skolotājiem “Update your History and Culture”  sniedza iespēju mūsu skolas vēstures skolotājai Aivijai Grīnbergai apgūt jaunas metodes vēstures mācīšanās 3D tehnoloģijās.

Kontaktu veidošanas seminārs Stambulā ir mudinājums projektu asistentei Ditai Grigorei attīstīt un pilnveidot starptautisku sadarbību projektu jomā turpmāk.