Vēstuļu draudzība ar Ugandas jauniešiem

Viss sākās 2015.gada janvārī projekta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” ietvaros, kad 12. klases skolēni vācu valodas stundā salīdzināja to, kāds ir bērnības laiks šeit, Latvijā, dzīvojošajiem bērniem un kāds – Āfrikas bērniem. Stundas noslēgumā skolēni zīmēja pastkartes Āfrikā dzīvojošajiem jauniešiem, kuras vēlāk tika ielaminētas un kopā ar vēstulēm angļu valodā pa pastu nosūtītas uz Ugandu. Tajā brīdī vēl nebija pat domas, ka šī impulsīvā vēlme iepriecināt jauniešus citā pasaules malā pāraugs ilgā sadarbības projektā, kas vērsts uz triju svešvalodas apguvi.

Pēc pirmajām atbildes vēstulēm uzzinājām, ka arī viņi mācās vācu valodu, tāpēc turpmākā sadarbība notiek vāciski.

Arī šī gada 11.a klases skolēni ar prieku un entuziasmu izmanto iespēju reāli izmantot savas svešvalodas zināšanas, sazinoties ar Ugandas jauniešiem. Saziņa ir jauka un sirsnīga. Vēstules vienmēr tiek krāsaini noformētas, jaunieši apmainās arī ar fotogrāfijām. Arī vēstules rakstīšana ar roku un tās noformēšana ir zināms izaicinājums. Kādam šī ir bijusi arī iespēja uzrakstīt un nosūtīt savu pirmo ar roku rakstīto vēstuli.

Šajā mācību gadā mūsu jaunieši ir nosūtījuši uz Āfriku jau divas vēstules. Šobrīd nepacietīgi tiek gaidītas atbildes.

 

vācu valodas skolotāja Ramona Ruņģe