Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas

“Uzlabota izglītības motivācija, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas”

“MEET: Motivation Enhanced through Educational Technology”

2018-1-IT02-KA229-048616_2  

1.09.2018.-31.08.2020.

Projekta dalībnieki

I.C.G.LEOPARDI SALTARA Itālija – koordinators

St.Damian’S NS  Īrija

56th Primary School of Heraklion  Grieķija

Gulbenes 2. vidusskola Latvija

52 primary School “Tsanko Tserkovski”  Bulgārija

Projekts paredz stiprināt prasmes digitālajā vidē. Skolotāju mācības, starptautiskā sadarbība un pieredze. Attīstītas jaunas prasmes google dokumentos un aplikāciju izmantošanā. Apgūti jauni  IT rīki, salīdzināta metodoloģija starp valstu skolotāju pasniegšanas pieredzi. Stiprināta dažādu vecumu skolēnu motivācija priekšlaicīgi neatstāt skolu. Katras skolas pētījuma mērķa grupa ir 60 skolēni vai 3 klases (skolēnu vecums 9-10 gadi, 11-13 gadi, 14-16 gadi). Gulbenes 2.vidusskola dalīsies pieredzē par stundu plāniem un to realizāciju, organizēs debates. Tiks realizētas tiešsaistes tikšanās, pieredzes apmaiņas, prezentācijas, mācību diskusijas. Būtiski attīstīt tiešsasites rīku izmantošanu mācību procesā un demonstrēt jau esošo pieredzi.

Skolotāju darba grupa:

Dita Grigore- projekta koordinatore

Inese Ubaga

Līga Cāne

Vita Medniece

Marta Katrīna Anže

 Skolēnu apmaiņa Heraklionā

Kopš 2018.gada rudens Gulbenes 2.vidusskola darbojas Erasmus+ partnerībā “Mācību motivācijas uzlabošana, izmantojot tehnoloģijas” ar Itālijas, Bulgārijas, Grieķijas skolām.  Nedēļu garā skolēnu apmaiņā Heraklionā piedalās seši 7.klašu skolēni un 4 skolotāji. Īpašās darbnīcās skolotāji apgūst mācību metodes, kuras pēc tam tiks izmantotas skolās, demonstrē stundu plānus, tos analizē un apspriež darāmo Latvijā. Skolēni māca viens otram spēles un neformālas mācību metodes. Sevišķi noderīgas ir robotikas, valodu apguves darbnīcas, kur iegūst jaunas prasmes. Projekta dalībskolas  turpmāk veidos mācību stundas, izmantojot “apgrieztās stundas” un “dalītās mācīšanās” metodes. Skolēni no dažādām valstīm ir ļoti draudzīgi un spēj ātri sadarboties, veidojot jauktas komandas.

          Grieķijas un Krētas  vēsture ir aizkustinoša gan skolēniem, gan skolotājiem, kad grāmatās lasītais ir ieraugāms dabā. Heraklionas  vēsture tiek apgūtas vairākās ekskursijās un izbraucienos uz seniem ciemiem – Archanes, Plaka, kur tiek glabāta vēsture, arī slavenu salu apmeklējums.

Sevišķi gaidīta ir došanās uz Knosas arheoloğisko pieminekli. Knosas pils ir lielākais bronzas laikmeta arheoloģiskais piemineklis Krētā. Tā, iespējams, ir bijusi Mīnojas civilizācijas politiskais centrs. Heraklionas vēstures muzejs pārsteidz ar bagātīgo arheoloģisko vēstījumu no 2000 g.p.m.ē. un restaurētajiem pils zīmējumiem. Skolēni diskutē par iepriekš filmās redzēto un stundās mācīto. Zēni uzsver iespēju draudzēties un pilnveidot angļu valodas sarunprasmi. Savukārt skolas komanda apspriež nākamās apmaiņas saturu Latvijā, Gulbenē, šī gada rudenī – skolēniem tās būs debates.  Skolotāji Gulbenē dalīsies ar mācību stundu vērtēšanas pieredzi.

Dita Grigore, projektu koordinatore