Saglabāt Zemi, mums cita ceļa nav

“Saglabāt Zemi, mums  cita ceļa nav”

“Save The Earth, We Have Nowhere Else To Go”.

2018-1-LV01-KA220-046958_1

30.09.2018.-29.09.2020.

Gulbenes 2.vidusskola – koordinators  Latvia

Partneri:

  Gaziantep Anadolu Lisesi  Turcija

BudapestiGepeszeti SZC Oveges Jozsef Szakgimnaziuma es Szakkozepiskolaja Ungārija

Scoala Gimnaziala Decebal Craiova (Craiova) Rumānija

I.I.S.S. CANUDO  pilsēta GIOIA DEL COLLE PIETRINA Itālija

Gaziantep Vehbi Dincereler Fen Lisesi  Turcija

Projekts paredzēts 15 -17 gadus veciem skolēniem un skolotājiem. Vides aktivitātes, iesaistot vecākus, vietējo sabiedrību, nevalstiskās organizācijas un citas skolas. Vienojošā ideja – 12 koku stādīšana ikvienā partnerpilsētā (Gulbenē 2019.gada aprīlī), pievēršot sabiedrības uzmanību vides problēmām un saudzēšanai. 2.vidusskola dalīsies pieredzē par vides aktivitātēm skolā jau pirmajā partneru tikšanās reizē – akcija “Sauli mūsu pilsētā!”, makulatūras vākšana, putnu būru gatavošana un izlikšana, ZPD izstrāde par Zero Waste, lietoto materiālu izmantošana jaunu priekšmetu radīšanā utt. Skolēnu un skolotāju komanads veiks diskusijas par globāliem vides jautājumiem, tās apspriežot starp valstīm un uzzinot ar kādām problēmām mēs saskaramies / aptaujas, PP prezentācijas, video materiāli, ziņojumi/. Sākuma etapā skolēni visās skolās izstrādā un zīmē logo, lai izvēlētos visas partnerības vienojošo simbolu.

Projekta gaitā skolēni un skolotāji pilnveido komunikācijas prasmi, mūsdienu tehnoloģiju motivētu  izmantošanu – sociālo mediju vietnes / facebook, e-twinning, Twinspace, interneta lapa, tiešsaistes rīki, Erasmus+ projektu rezultātu platforma utt./, angļu valodas praktisko pielietojumu.

Skolotāju darba grupa:

Dita Grigore- projekta koordinatore

Evita Zālīte

Ilze Ilgsaliete

Tatjana Pētersone

Guntis Princovs

Arnita Zipova

Gulbenes 2.vidusskolā no 14.līdz 18.janvārim 5 dienas notiek īstermiņa skolēnu apmaiņa (kopā darbojas 20 citu valstu un 20 mūsu skolēni. 15 skolotāji no visām skolām,. Projekts tiek realizēts Erasmus+ KA229 programmas ietvaros.

Gulbenes 2.vidusskola ir projekta koordinatore, kas uzliek atbildību 2 gadu garumā līdz 2020.gada rudenim.

Starptautiskā apmaiņas partnerība paredz realizēt īstermiņa apmaiņas, taču nopietnākais darbs ir skolā, kad realizējam vides aktivitātes. Skolas tradīcijas mācību gada garumā – saulespuķu akcija, makulatūras vākšana, lietu otrā dzīve, vietējo dabas resursu izmantošana, putnu būru gatavošana, iepirkumu maisiņu šūšana un dāvināšana, ekspedīcijas dabā un vides objektos, vides nometnes.

Un lielākais projekta mērķis – radīt izpratni par globālajām klimata pārmaiņā, dzīvās dabas pielāgošanos mainīgajai videi, piesārņojuma draudiem dažādās valstīs.

Skolēni kā pirmo izjūt ikdienas dabas apstākļu daudzveidību. Visu valstu skolēni zīmē logo, kas atspoguļo skolēnu bažas par cilvēka varu pār globālajiem procesiem un bieži vien mūs neapdomīgo saimniecisko darbību ikdienā.

Gulbenes 2.vsk. vietējām skolēnu aktivitātēm 2 gadu garumā ir izgatavojusi 3000 apliecinājuma diplomus, kurus skolēni saņem, piedaloties ikviena uzdevuma izpildē – logo izstrāde, globālu plakātu veidošana, iepirkumu maisiņu šūšana un dāvināšana (izgatavoti 83 maisiņi skolā).

Nedēļas laikā skolēni kopā pilnveido angļu valodas un IT prasmes, tautu tradīciju iepazīšanu, un vides aktivitātes.

Sporta aktivitātes katru rītu kopā ar dažādu klašu skolēniem katru rītu, tautu tradīciju vakars – skolu un valstu prezentācijas, dziesmas un dejas tautu tērpos.

Saturs – vecāku vadītas nodarbības – Andis Caunītis kopā ar dēlu (koka bioloģiskā vērtība), Daumants un Guna Dreiškeni (Šķiro viegli! valsts aktivitātes gaita ģimenē) protams, čempiona medaļas un sasniegumi, Vilnis Meisītis- Meža plānošana. Unikāla astaucība no vecāku puses sagatavot nodarbības angļu valodā un kopā ar citiem skolēniem, skolotājiem tās novadīt.

Mežs, sniegs, slidošana un slēpošana ir atslēgas vārdi nedēļās garumā.

Draudzība, sirsnība un sapratne skolēnu, skolotāju vidū liecina par izveidotu stipru komandu. Ne tik viegli dienvidu zemju cilvēkiem izpildīt mūsu sparīgo programmu un pielāgoties dabas untumiem.

Vides  izglītojošas nodarbības, Brauciens ar Bānīti uz Papardi,  Rīgas ZOO, Nacionālo Botānisko dārzu Salaspils un slidotavu “Lido”, Lizuma gotiņu gatavošanas vērošana, skaistas lauku skolas apmeklēšana Lizumā, skolēnu veidotas radošas darbnīcas ar darba lapām un uzdevumiem, slēpošana.

Latvijas tradīciju vakars, kad 38 skolēni un skolotāji tautas tērpos mācīja mūsu tautas dejas.

Svarīgas darbnīcas otrreizējo lietu gatavošana, būru un barotavu gatavošana.