Mācīšanās kultūra

Starptautiskajā projektā “Mācīšanās kultūra” Erasmus+ K2 stratēģisko partnerību programmā savu darbību 2016.gada rudenī uzsākusi Gulbenes 2.vidusskola, Lizuma vidusskola, Latvijas Universitāte un vēl astoņi partneri no Anglijas,  Polijas, Islandes. Gan Gulbenes 2., gan Lizuma vidusskolai šī mācību gada metodiskā tēma ir “Mācīt mācīties”, un skolotāju kolektīvi ir uzsākuši darbu skolu metodiskajās mācību priekšmetu jomu komisijās un mācīšanās grupās.

Ir uzsākta projekta satura matricas veidošana, kura paredz izpētīt skolotāju, skolēnu un vecāku motivāciju iesaistīties mācību procesā, nodrošināt labvēlīgu mācīšanās vidi, kā arī veikt šis vides uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka mācību procesā skolēni apgūst 21.gs.nepieciešamās prasmes. Projekts paredz arī veikt skolotāju apmācības projekta valstīs, kur tās vadīs Dienvidvelsas Universitātes, Krakovas Universitātes un Latvijas Universitātes mācību spēki.

Novembra beigās Solveiga Vilka un Dita Grigore piedalījās plānošanas vizītē Kardifā, lai iepazītu projekta partnerus no visām dalībvalstīm un vienotos par projekta pirmā gada aktivitātēm. Velsas Greenway sākumskola iepazīstināja mūs ar Latvijai netradicionālu mācību vidi, kas izraisīja diskusijas projekta dalībnieku vidū. Vizītes laikā skolotāji vienojās par projekta satura zinātnisko pamatu, Krakovas Universitātes pētnieku atbalstīto ideju “par mācīšanās kultūru”, kas tiks apspriesta un analizēta triju gadu laikā. Atslēgas vārdi ir mācīšana un mācīšanās, sadarbība, savstarpējā sapratne, vajadzības, radoša vide. Tāpēc divi skolotāji no katras partneru organizācijas gatavojas mācību vizītei Kardifā, lai nedēļas laikā kopīgi apkopotu un veidotu aptaujas anketu par mācīšanās vides analīzi – skolēna, skolotāja, ģimenes lomu tajā. Praktiski skolotāji sadarbojas sociālajos tīklos, apspriež un izsaka viedokli par mācīšanās kultūras aspektiem konkrētās skolās, veido metodiskās video krātuves. Valstu partneri organizēs savstarpējas apspriedes un diskusijas Latvijā, Anglijā, Polijā, par to informējot viens otru. Gulbenes 2.vidusskola un Lizuma vidusskola ir gandarītas par iespēju metodiski sadarboties ar Latvijas Universitāti un turpināt novada starptautiskā projekta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” laikā veidotos sadarbības modeļus, kontaktus un iestrādes, jo projekta vadošais partneris ir Kardifas pilsētas dome no Velsas.

Dita Grigore, projekta koordinatore skolā

Mācīšanās kultūra – starptautiska partnerība

Jau otro gadu Gulbenes 2.vidusskola, Lizuma vidusskola un Latvijas Universitāte ir partnerorganizācijas Erasmus+ projektā “Culture of Learning”. Aizritējusi maija nedēļa Islandē Aslandsskoli 11 km attālumā no Reikjavikas pilsētā Hafnarfjordur. Plānošanas un mācību vizītes laikā trīs skolotāji no Gulbenes un Lizuma iepazinās ar skolas darba kārtību, piedalījās darbnīcās, pieredzes apmaiņā un apmeklēja stundas. Taču došanās uz Islandi  bija arī emocionāls pārdzīvojums piedzīvot klātienē ar grāmatās, filmās redzēto dabu, klimatu. Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotājs, izbaudot dabas untumus, daudz patiesāk spēj skolēnam stāstīt mums tik neraksturīgās dabas izjūtas. Diennakts gaišais laiks ļāva iepazīt Islandes “Zelta loku” Pingvallas nacionālo parku ar Eiropā unikālo Gulffossa ūdenskritumu, vecāko parlamentu, Geizeru nosaukuma  izcelsmes vietu un redzēt, kā no zemes izšļācas 80 – 100 grādu karsts ūdens.

Valodas un lasīšanas mācību prasmes islandiešu valodas saglabāšanai, pozitīvās uzvedības programma skolā vienoja Islandes, Latvijas, Anglijas, Polijas skolotājus diskusijām un problēmu analīzei. Partneri mainījās idejām, kā strādāt mūsdienu skolā. Gan Gulbenes, gan Lizuma skolotājas atzina, ka daudzas metodes kompetenču saturā ir līdzīgas gan Latvijā, gan Islandē – mācību stundas ar vairāku virzienu integrāciju – islandiešu valoda, ģeogrāfijas, angļu valoda. Jau trīs gadus skola iekļauj mācību procesā i-Pad  izmantošanu  – katram skolēnam ir individuāls IT rīks un skolotājs plāno darbu, lai ikviens var strādāt individuāli savā ierīcē. Protams, skolotājam ir ļoti labi jāpārvalda tehnoloģijas un skolas IT speciālists ir līdzās, jāatrod laiks sagatavoties. Stundas darba atmosfēra mierīga, brīva, droši vien to atvieglo vērtēšanas sistēma, kas paredz vērtējumu četros līmeņos.

Pozitīvās uzvedības prasmes tiek attīstītas ikvienā skolēnā – sadarbība, atbildība, uzticība,  atlīdzība. Skolā izveidota četru krāsu kartiņu sistēma, lai skolēni apkopotu savus sasniegumus veiksmīgākai uzvedībai, aizgūtas jaunas idejas skolu turpmākai ikdienai.  Skolu komandas ir bagātinājušās ar metodisko pieredzi un izvirzījušas kopīgus mērķus mācīšanās kultūras pētījumiem savās skolās, universitātes apkopos rezultātus. Projekta mācību vizītē piedalījās Inese Dambe un Vaira Briede no Lizuma vidusskolas, Iluta Podziņa un Diāna Briede no 2.vidusskolas.

Dita Grigore,

Solveiga Vilka

projekta koordinatores skolās