Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Gulbenes 2. vidusskola piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Skolā strādā karjeras speciāliste Raisa Raga. Kopš šī mācību gada II semestra skolā intensīvi notiek karjeras izpētes un attīstības pasākumi.