“Iedziļināšanās kultūrā” Gulbenes 2.vidusskolā

“Iedziļināšanās kultūrā” Gulbenes 2.vidusskolā

Skolēnu apmaiņas  nedēļa oktobrī Gulbenē projekta “Mūsu mantojums” /Nr. 2018-1-TR01-KA229-059927_5/ ietvaros kopā ar partneriem no Turcijas, Bulgārijas, Portugāles un Polijas stiprināja skolas kolektīva tautas tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm. Jau kopš 2018.gada septembra skolēni gatavo īpašus mājasdarbus, pētot projekta dalībvalstu kultūru, tradīcijas, dzīvesveidu, valodu, vidi. Skolotāji ir piedalījušies īpašās mācībās Aweiro, Estarejā Portugālē, kur tika izveidoti aktivitāšu plāni katrā dalībskolā. Gulbenes 2.vidusskola, piedaloties skolēnu apmaiņās, ir radījusi profesionālu iespaidu tautas dejas priekšnesumos un spējā to iemācīt partnerskolu skolēniem. Tāpēc īpaši apmaiņas dalībniekiem Gulbenes kultūras centrā tika organizēts koncerts, rādot gulbeniešiem arī mūsu partneru priekšnesumus no Portugāles, Turcijas, Bulgārijas, kuru organizēja sk.Iluta, Dace, Dzintra, Ligita, iesaistot atsaucīgos skolēnus.

Arvien vairāk skolēni aktīvi iesaistās apmaiņas skolēnu uzņemšanā, viesiem aizraujošākais ir mācību priekšmetu stundu apmeklēšana. Savukārt skolotāji novērtē skolas pilnveidoto vidi, radošumu skolotāju darbā. Īpaši dalībnieki novērtēja skolotāju Ivetas un Daces organizētās klases stundas, kurās skolēni demonstrēja prasmi spēlēt kādu mūzikas instrumentu sadarbībā ar vecākiem. Emocionāls pārdzīvojums bija Terēzes kokles skaņas un skolotāju Evitas, Daigas vadītā radošā darbnīca, gatavojot skanošu mūzikas instrumentu ar latvju zīmju zīmējumiem. Profesionāli skaņu pasaulē ieveda skolotāja Ligita, veidojot dažādas vokālās grupas no visu dalībvalstu skolēniem. Skolotājs Guntis ķērās pie sarežģītākiem instrumentiem, lai noslēgumā izgatavotu bērnu rotaļlietu. Skolotājas Daces stundā dalībnieki veidoja savu jostas rakstu fragmentu pēc īpašas programmas. Skolotāji piedalījās arī stundās kopā ar mūsu skolēniem, radot plakātus, vērojot ķīmijas eksperimentus. Noslēguma aktivitātes kopā ar skolēnu līdzpārvaldi koordinēja skolotāja Ramona, dienas noslēgumā, sveicot skolotājus Starptautiskajā skolotāju dienā. Un visi skolas kolektīva biedri jūtas līdzatbildīgi, lai vissirsnīgākās atmiņas glabājas par mūsu skolu un valsti.

Nedēļas programmu savlaicīgi veido skolotāju komanda, savā starpā vienojoties par piemērotākajiem notikumiem. Jau popularitāti skolā ir guvuši tradīciju vakari, kuros partneri iepazīstina ar savu skolu, valsti, tradīcijām. Mūsu skolēni īpaši rūpējas, lai vispusīgi demonstrētu latviešu ēdienus. Katru dienu desmit skolēniem ir iespēja līdzdarboties un būt drošam draugam Latvijā. Radošas darbnīcas tika organizētas Gulbenes muzejā, interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un tvaiks”, “Laupītāju programma” Alūksnes – Gulbenes bānītī. Gulbenes vēstures stāstus veido skolotāja Aivija, ikrīta sportošanu vada sporta skolotāji – Līga, Sandra, Voldemārs. Vizīte novada pašvaldībā. Saliedējošs pasākums gan mūsu skolēniem un skolotājiem, gan partnerskolu skolēniem ir latvju danču vakari, kuros skolēni ar degsmi dejo mūsu dejas. Jau tradicionāli sadarbojamies ar folkloras kopu “ Upītes’’ no Šķilbēniem.

Projekta apmaiņa notika zeltainajā rudenī, kad lapu krāsas zīmēja viskrāšņākās gleznas Siguldā, Cēsīs, Gulbenē. Nedēļas ietvaros tapa divdesmit sešu minūšu īsfilma par kopīgo darbošanos, kuru cilvēki vēro sociālajos tīklos. Neatņemama ir valsts galvaspilsētas Rīgas izzināšana – mūsu izvēle ir Latvijas Kuģniecības muzejs, pastaiga pa vecpilsētu, Brīvības piemineklis, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā opera. Mūsu skolēni atbildīgi iepazīstināja partnerus ar savu valsti, kultūru un vēsturi. Piektdienas pēcpusdiena ir projekta izvērtēšana, koordinatoru sanāksme un vienošanās par nākošo posmu līdz starptautiskajai sanāksmei Salihli Turcijā. Mūsu skolēni arī Turcijā demonstrēs latviešu tautas deju un dziesmu. Mēs lepojamies par skolēniem un skolotājiem, kas droši atver durvis mūsu starptautiskajiem partneriem.

Dita Grigore

projekta koordinatore skolā