Āboliņa Iveta

Āboliņa Iveta

Sākumskola

Konsultācijas

clock  Otrdiena 08:20 – 08:40

clock  Trešdiena 08:20 – 08:40

placeholder   Vecais korpuss , 2.stāvs , 27.kabinets

Babule Māra

Babule Māra

Matemātika

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 5.,6.kl. 14.25-15.05  13.kab.

clock  Ceturtdiena  9.bc kl. 15.10 – 15.50 8 B kab.

placeholder  Jaunais korpuss , 3.stāvs , 13.kabinets

Baltace Nataļja

Baltace Nataļja

Ķīmija, Bioloģija

Konsultācijas

clock  Otrdiena no 14.25

clock  Pēc individuālas vienošanās

placeholder Vecais korpuss , 3.stāvs , 37.kabinets

Bezverhaja Gaļina

Bezverhaja Gaļina

Informātika

Konsultācijas

clock  Trešdiena no 14:20  Līkā iela

placeholder  Vecais korpuss , 2.stāvs , 28.kabinets

Briede Diāna

Briede Diāna

Angļu valoda

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14:25

clock  Trešdiena 14:25

placeholder  Vecais korpuss ,2.stāvs , 33.kabinets

Cāne Līga

Cāne Līga

Matemātika

Konsultācijas

clock  Trešdiena no 14:15  2.B kab., no 15:10 1.B kab.

clock  Piektdiena 08:00 – 08:40 12.ac 4.B kab.

placeholder  Jaunais korpuss , 3.stāvs , 14.kabinets

Enika Rūta

Enika Rūta

Ģeogrāfija

Konsultācijas

clock  Ceturtdiena  15.10-16.10  12.B kab.

placeholder  Vecais korpuss ,3.stāvs , 35.kabinets

Freimane Dace

Freimane Dace

Latviešu valoda, Matemātika

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14.20. – 15.00  14.kab.

clock  Trešdiena 14.25 – 15.05 18 kab.

placeholder  Jaunais korpuss , 2.stāvs , 7.kabinets

Grigore Dita

Grigore Dita

Bioloģija

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14:25 – 15:05

placeholder  Vecais korpuss ,3.stāvs , 38.kabinets

Grīnberga Aivija

Grīnberga Aivija

Vēsture

Konsultācijas

clock  Otrdiena  14.30,18. kab.

placeholder  Jaunais korpuss , 3.stāvs , 12.kabinets

Grinberga Zita

Grinberga Zita

Angļu valoda

Konsultācijas

clock  Otrdiena 14:00 – 15:00

placeholder  Vecais korpuss, bibliotēka

Berkolde Līga

Berkolde Līga

Sports

Konsultācijas

clock  Pirmdiena  14:15-15:30  sporta laukums, zāle

Jaunais korpuss , 2.stāvs, sporta zāle

Ģērmane Daira

Ģērmane Daira

Latviešu valoda un literatūra

Konsultācijas

clock  Trešdiena 15.05  6.B kab. (11.c), 15.50 6.B kab. (9.b)

clock  Ceturtdiena 15.05  6.B kab. (9.c, 6.b)

placeholder  Jaunais korpuss ,4.stāvs , 20.kabinets

Holma-Ose Iveta

Holma-Ose Iveta

Sociālās zinības

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14:25, 13.B kab. (1x mēnesī)

placeholder  Vecais korpuss korpuss , 3.stāvs , 39.kabinets

Kanaviņa Edīte

Kanaviņa Edīte

Latvijas un pasaules vēsture

Konsultācijas

clock  Otrdiena 15:10 – 15:50

placeholder  Vecais korpuss , 3.stāvs , 36.kabinets

Medniece Vita

Medniece Vita

Latviešu valoda un literatūra

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14.25 -15.05  8.B kab,

clock  Piektdiena 14.25-15.05 10.B kab.

placeholder  Jaunais korpuss , 2.stāvs , 9.kabinets

Meisīte Sandra

Meisīte Sandra

Sākumskola

Konsultācijas

clock  Otrdiena 13:35 – 14:15

placeholder  Jaunais korpuss , 1.stāvs , 4.kabinets

Mezītis Voldemārs

Mezītis Voldemārs

Sports

Konsultācijas

clock  Trešdiena 15:10 – 15:50

placeholder  Sporta zāle

Mikolaja Daiga

Mikolaja Daiga

Veselības mācība

Konsultācijas

clock  Pēc vienošanās

placeholder  Jaunais korpuss , 2.stāvs , 6.kabinets

Molotkova Iveta

Molotkova Iveta

Sākumskola

Konsultācijas

clock  Ceturtdiena  12:45 – 13:25

placeholder  Jaunais korpuss , 1.stāvs , 1.kabinets

Pētersone Tatjana

Pētersone Tatjana

Fizika

Konsultācijas

clock  Otrdiena 15:10 – 15:50

placeholder  Vecais korpuss ,3.stāvs , 36.kabinets

Plešanova-Jarusova Ligita

Plešanova-Jarusova Ligita

Mūzika

Konsultācijas

clock  Trešdiena 15:10 – 15:50

clock  Ceturtdiena    14:25 – 15:05

placeholder  Jaunais korpuss , 4.stāvs , 17.kabinets

Podziņa Iluta

Podziņa Iluta

Latviešu valoda un literatūra

Konsultācijas

clock  Trešdiena 15:10 1.B kab.

placeholder  Vecais korpuss , 3.stāvs , 35.kabinets

Polis Jurijs

Polis Jurijs

Krievu valoda

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 15:10 – 15:50

placeholder  Jaunais korpuss , 4.stāvs , 19.kabinets

Princovs Guntis

Princovs Guntis

Mājturība un tehnoloģija

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14:25 – 15:50

placeholder  Starpbūve , 48a.kabinets

Prokofjeva Valentīna

Prokofjeva Valentīna

Krievu valoda

Konsultācijas

clock  Otrdiena   15:10 – 15:50

clock  Trešdiena  15:10 – 15:50

placeholder  Jaunais korpuss , 3.stāvs , 11.kabinets

Raga Raisa

Raga Raisa

Komerczinības

Konsultācijas

clock  Ceturtdiena 8.00-8.40  7.B kab.

placeholder  Jaunais korpuss, 2. stāvs , 6.kabinets

Ramane Aiga

Ramane Aiga

Latviešu valoda, Sociālās zinības, Matemātika

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 14:35-15:50 18.kab

clock

placeholder  Jaunais korpuss , 4.stāvs , 18.kabinets

Marta Katrīna Anže

Marta Katrīna Anže

Sākumskola

Konsultācijas

clock

placeholder  Jaunais korpuss , 2.stāvs , 10.kabinets

Vaivode Sandra

Vaivode Sandra

Sports

Konsultācijas

clock  Piektdiena 15:10 – 15:50

placeholder  Sporta zāle

Ruņģe-Keiša Ramona

Ruņģe-Keiša Ramona

Latviešu valoda un literatūra, Vācu valoda

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 15:30 – 16:30 (vācu val. 7.a kl.)  8.kab.

clock  Ceturtdiena 8:00 – 8:40 (7.a kl.) 15:30 – 16:30 (vācu valoda) 8.kab.

placeholder  Jaunais korpuss , 2.stāvs , 8.kabinets

Dzintra Kokoreviča

Dzintra Kokoreviča

Sākumskola, angļu valoda

Konsultācijas

clock  Ceturtdiena 14.25-15.05 9.kab. 

clock

placeholder  Vecais korpuss , 2.stāvs , 30.kabinets

Tereščenko Žanete

Tereščenko Žanete

Mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Konsultācijas

clock  Trešdiena 14:25 – 15:50

clock  Ceturtdiena 14:25 – 15:05

Sarkane Anita

Sarkane Anita

Logopēde

Konsultācijas

clock  Otrdiena 15:10 – 15:50

clock  Ceturtdiena 15:10 – 15:50

placeholder  vecais korpuss, 2.stāvs, 32.kab.

Timermane Lilita

Timermane Lilita

Angļu valoda, Krievu valoda

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 13:35 – 15:50

Tipāne Daiga

Tipāne Daiga

Latviešu valoda un literatūra

Konsultācijas

clock  Trešdiena 15.10-15.50  3.B kab.

clock  Piektdiena 8.00- 8.40 16.kab.(7.b kl.)

vecais korpuss, 2.stāvs, 29.kab.

Ubaga Inese

Ubaga Inese

Matemātika

Konsultācijas

clock  Piektdiena 8.00 – 8.40 3.B kab.

clock

Vecais korpuss, 1. stāvs, 42. kab.

Vekšina Tatjana

Vekšina Tatjana

Sākumskola

Konsultācijas

clock  Trešdiena 14:30

Vilka Dace

Vilka Dace

Angļu valoda

Konsultācijas

clock  Otrdiena 8.00 – 8.40 16.kab.

clock  Piektdiena 14.45 – 15.25 16.kab.

Zālīte Evita

Zālīte Evita

Vizuālā māksla, Kulturoloģija

Konsultācijas

clock  Ceturtdiena 15:10 – 15:50

Zipova Arnita

Zipova Arnita

Sākumskola

Konsultācijas

clock  Otrdiena 08:15 – 08:40

clock  Trešdiena 08:15 – 08:40

Zvirbule Astra

Zvirbule Astra

Speciālais pedagogs

Konsultācijas

clock  Pirmdiena 15:10 – 15:50

placeholder  Jaunais korpuss, 1.stāvs, 1.a kab.

Virziņa Dace

Virziņa Dace

Sākumskola

Konsultācijas

clock  Otrdiena 08:00 – 08:40

clock  Trešdiena 08:00 – 08:40

Aņisimova Sandra

Aņisimova Sandra

Matemātika

Konsultācijas

clock  Pirmdiena  15:10  20.kab.

Briede Elizabete

Briede Elizabete

Krievu valoda

Konsultācijas

clock Otrdiena 08:00 – 08:40

Ilgsaliete Ilze

Ilgsaliete Ilze

Dabas zinības un bioloģija

Konsultācijas

clock  Ceturtdiena 14:35- 15:50 12. kab.