Informācija par skolu no 2020.gada 1.septembra

Informāciju par skolu no 2020.1.septembra pieejama šeit:

https://www.gulbene.lv/lv/zr/pin/7143-gulbene-bus-jauna-izglitibas-iestade-gulbenes-novada-vidusskola