Vides darbu nedēļa Gulbenes 2.vidusskolā

starptautiskā projekta ietvaros

Viena no Erasmus+ starptautiskās partnerības “Saglabāt Zemi, mums cita ceļa nav!”  piecu dienu skolēnu apmaiņām ir aizvadīta. Nedēļa kopā ar Turcijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas skolēniem un skolotājiem radoša, izzinoša, atraktīva, kas motivē mūs darboties vēl aktīvāk. Arvien vairāk skolēnu iesaistās skolas ikdienas mācību un ārpusstundu darbā, kur iespējams apliecināt savu ieguldījumu – skolēni izstrādā logo zīmējumus, zīmē plakātus un veido kolāžas, prezentācijas, filmē video, šuj iepirkumu maisiņus, izstrādā draba lapas un pētījumus. Svarīgākais skolēnam apgūt prasmi un meklēt ceļus, kā demonstrēt savu gribu un varēšanu. domāt globāli,saskatīt globālo pārmaiņu ietekmi uz vidi ilgtermiņā.

Skolā septiņas dienas darbojās 20 jaunieši un 11 skolotāji no Turcijas, Rumānijas, Ungārijas un Itālijas piecām skolām. Projekta dalībnieki dzīvo klimatiski atšķirīgi dažādās vietās, arī bioloģiskā daudzveidība ir citāda. Projekta kopīgā tēma – saglabāt Zemi rosina visus dalībniekus izvērtēt savu saimniecisko darbību, lai pēc iespējas videi draudzīgāk rīkotos dažādās situācijās.

Gulbenes 2.vidusskolas skolēni un skolotāji sagatavoja radošās darbnīcas, kurās darbnīcu vadītāji bija visu vecumu skolēni. Katrs rīts skolā sākās ar rīta sporta aktivitāti kopā ar jaunāko klašu skolēniem, kur īpaši viesmīlīgi bijas sporta skolotāji – Sandra Vaivode, Līga Berkolde, Voldemārs Mezītis. Skolotāja Dace Virziņa 2.b klasē organizēja nodarbību “Šķiro viegli”, kurā kopā ar skolēniem darbojās Daumants Dreiškens, demostrējot šķirošnas paradumus un kopīgi veidojot putnu barotavas modeli no otrreizējiem materiāliem. Projekta darbā īpaša loma atvēlēta vecāku atbalstam, kas mācības padarīja sevišķi sirsnīgas un izbrīnija arī citu valstu skolotājus par mūsu sadarbību ar ģimenēm. Skolotājas Arnita Zipova un Iveta Āboliņa savās 1.b un 2.a klasēs dalībniekus aicināja spēlēt vides spēles, kuras  skolēni īpaši gatavoja kopš decembra, kad skolā notika šī projekta plānošanas vizīte. Skolotājas Tatjana Vekšina un Ligita Plešanova – Jarusova 3.a klasē veidoja darbnīcu, kā darboties ar savu balsi un elpošanu mūzikas pavadījumā. Visas aktivitātes tik nozīmīgas, lai arī mēs paši būtu videi draudzīgi un ilgtspējīgi. Skolotājas Marta Katrīna Anže un Aivija Grīnberga kopā ar 11.a klases skolēniem darbojās muzejā, lai citu valstu skolēnus ievestu mūsu novada arheoloģijā, vēsturē, darbojoties praktiski arī muzeja klētī, profesionālu muzejnieku vadīti. Un ceļojums uz Lizumu rādīja novada varenumu kultūrvēstures jomā, apciemojot Lizuma viudusskola, piedaloties aizrautīgā Solveigas Vilkas vadītā eksursijā skolas muzejā vēsturiskajā pils tornī. Projeka dalībnieki bija pārsteigti par aktīvo uzņēmējdarbību pagastā un raito konfekšu “Gotiņa” iesaiņošanas darbu, apbrīnojot cilvēka roku veiklumu, kas demonstrēja vietējo dabas resursu izmantošanu videi draudzīgā produkta radīšanā.

Arī vidusskolēni kopš decembra plānoja un gatavoja radošās darbnīcas piecu valstu skolēniem, lai aktualizētu vietējo dabas resursu sezonālu izmantošanu. 10. a klases skolnieces Alise Smirnova un Sendija Piļka izveidoja darba lapas par saldētu augļu izmantošanu pārtikā, atverot savas saldētavas. Turcijas jaunieši apbrīnoja latviešu čaklumu, gatavojot ziemas krājumus, Rumānijas zēni visvairāk iekāroja saldētas smiltsērkšķu ogas, jo meitenes prasmīgi stāstīja par bagātīgo vitamīnu klāstu šajās ogās. Azarts skolēnus pārņēma meklēt nosaukumus ne tikai angļu valodā, bet visās projekta valodās. Lāsma Ščedrova un Katrīna Ostrovska pārmeklēja ārstniecisko tēju krājumus un izveidoja tēju atpazīšanas darba lapas ar attēliem un degustāciju. Skolotāji ne tikai vēroja darbnīcas, bet paši bija aktīvi dalībnieki. Tā kā visu darbnīcu dalībnieki bija dažādu vecumu skolēni, Rumānijas skolotāji apbrīnoja sadarbību, kā jaunākie skolēni uzklausa vecāko skolēnu padomus un vecākie skolēni ar atbildību izturas pret jaunākajiem, respektē viņu veidotās aktivitātes un no sirds piedalās. Vidusskolas priekšrocība, kad dažādu vecumu skolēni var sadarboties, salīdzināt un gūt pieredzi.

Ceļojums ar “Bānīti” un ciemošanās Papardes “Rūķu ciemā” visu valstu skolēniem paliks atmiņā ar pikošanos, ragaviņu vilkšanu, maizes cepšanu, karstu tēju un īstiem rūķiem, arī kādu laupītāju. Slidošana  Rīgā un slēpošana Gulbenes 2.vidusskolā projekta dalībniekiem no siltajām zemēm bija pirmā pieredze un augsta atbildība iemācīties doties distancē skolotāja Voldemāra Mezīša vadībā.

Dzīvnieku un augu pielāgošanās dažādiem klimata apstākļiem tika studēta Rīgas Zooloģiskajā dārzā un Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Notikums, kas vidusskolēniem var šķist bērnisķīgi, demonstrēja dažādu  organismu pielāgotību vides temperatūrai, gaismai, barības ieguvei.

Nedēļas garumā skolēni darbojās praktiskās darbnīcās, kurās gatavoja ikdienā derīgus priekšmetus no izlietotiem materiāliem. Skolotājas Evita Zālīte un Daiga Bleikša ar iepriekš sagatavotiem materiāliem mācīja gatavot koka ripiņu lelles, modes aksesuārus, kurus ar aizrautību veidoja vsis dalībnieki netakarīgi no vecuma. 10.a un 11.a klašu zēni, kopā darbojoties, vadīja putnu būru gatavošanu, ko labprāt realizēja ungāru zēni, dēļus sarūpēja vecāks Gatis Rikveilis. Meža ekspedīcijā skolotājas Aiga Ramane un Ilze Ilgsaliete kopā ar 6.a klases skolēniem pētīja kokus mežā vecāka Vilņa Meisīša vadībā. Savukārt 5. c klases skolēns Jānis Caunītis kopā ar tēti Andi Caunīti organizēja darbnīcu ar īpaši pašu veidotām darba lapām par koka bioloģisko vērtību vidē.

Nedēļas nogalē gan skolēni, gan skolotāji piedalījās skolotāju Vitas Mednieces un Zitas Grinbergas  izlaušanās istabā “Dzimšanas diena!”, 11.a klases skolēnu veidotajā viedspēlē ar aplikāciju “WhatsApp”, iepazīstot Gulbeni. Neaizmirstami iespaidi valstu tradīciju vakarā, kad varējām vērot Turcijas un Rumānijas tautas tērpus, tradicionālos ēdienus no visām valstīm.  Pasākumā piedalījās un viesus uzrunāja Gulbenes novada domes pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs. Mūsu skolēni sarūpēja bagātīgu latviešu ēdienu galdu viesiem, un skolotāji kopā darbojās, lai tas būtu skaisti noformēts. Ceturtdienas vakarā ikvienam skolēnam un skolotājam latviešu danču vakars, ko stiprināja skolotāju Daces Freimanes un Daigas Tipānes entuziasms demonstrēt latviešu tautas tērpus un dejas vakara garumā.

Skolotāja Diāna Briede īpaši priecājās par 11.a klases skolēnu aktivitāti nedēļas garumā, darbojoties prakstiski angļu valodā apmaiņas laikā, protams, klātesot brīžos, kad nepieciešami profesionāli termini angļu valodā. Skolas dzīvē spilgti notikumi skolēniem, ikvienam skolotājam, izjūtot atzinīgu vērtējumu par mūsu prasmi sasaistīt mācību stundās apgūto ar praktiskiem darbiem un pētījumiem.

Tik iespaidiem bagāta nedēļa skolas dzīvē, kad veiksmīgi sadarbojās viss skolas kolektīvs- gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki un darbinieki, izcili uzsāka Erasmus+ skolēnu apmaiņas partnerību “Saglabāt Zemi, mums cita ceļa nav”, kas turpināsies līdz 2020.gada rudenim. Visas darbības apmaiņas laikā tika organizētas, lai pēc iespējas vairāk kolektīva dalībnieku satiktos ar apmaiņas dalībniekiem, iesasitītos, izjustu lepnumu par savu skolu. Rezultātā izcils kopdarbs ar vecāku atbalstu! Nākamās starptautiskās sanāksmes – apmaiņas martā Budapeštā, maijā  Kraiovā, trīs skolēni gatavo starptautisko pētniecisko darbu ziņojumus, kopā piedalīsies vienpadsmit skolēni un pieci skolotāji.

projektu asistente skolā

skolotāja Dita Grigore