“Es -savas karjeras būvnieks un pavēlnieks”

08.-11.01.2019.

Dari to, kas patīk, tad  būsi laimīgs! Citreiz grūti izprast, kas man patīk, ko es protu. Tikai ieklausoties sevī, skolēns var pieņemt tik svarīgo dzīves  lēmumu – kura no daudzajām ir viņa nākotnes profesija.

Janvārī mūsu skolā notika pirmās deviņas karjeras nodarbības 8.-12.klasēm no cikla “Es -savas karjeras būvnieks un pavēlnieks” . Nodarbību mērķis bija radīt iespēju skolēniem sevis izzināšanai, sava radošā potenciāla atklāšanai, savu karjeras mērķu virzīšanai un vadīšanas prasmes pilnveidošanai. Personīgās izaugsmes treneru Vinetas Saulītes un Daiņa Zaltana vadībā  notika nodarbības katrai klasei  divu mācību stundu apjomā, izmantojot koučinga metodes  un  sadarbības spēles.

Skolēniem bija iespēja padomāt, kas vieno veiksmīgus cilvēkus, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai sasniegtu savus mērķus. Kā rīkoties šodien, lai kļūtu veiksmīgs rīt? Skolēni tika mudināti aizdomāties par izglītības lomu cilvēka dzīvē, lai mērķtiecīgi  izvēlētos   nākotnes nodarbošanos. Skolēni varēja padomāt par saviem iekšējam resursiem – par savam stiprajām un vājajām pusēm, par nepieciešamību  sevis izzināšanā.

Skolēni  iesaistījās diskusijā par līderiem un līderību Latvijā un pasaulē. Skolēni sarunā ar koučinga  treneriem  noskaidroja tendences profesiju izvēlē. Protams, tika runāts arī par sadarbību, skolēni praktiski varēja noteikt, cik veiksmīga sadarbība ir viņu klasē.

Pasākums notika ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

pedagogs karjeras konsultants Raisa Raga