Pedagogu komanda iesaistās medijpratības programmas apguvē

28.02.2018.

Mūsu skolas pedagogu komanda 2018. gada februārī uzsāka aktīvu darbību Izglītības attīstības centra (IAC)  projektā „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”.

Semināra ievaddaļā dalībnieki iepazinās ar projekta mērķiem, plānoto norisi un medijpratības situācijas raksturojumu Latvijā, medijpratības būtību un aktualitāti. Uzsākot projektu, skolu komandas pauda pārliecību, ka medijpratība ir nepieciešama, lai mūsu valsts būtu stipra un droša, un ka medijpratība jauniešiem nepieciešama, lai viņi nekļūtu par rīku svešu mērķu īstenošanā un nepatiesu ziņu izplatītājiem. Skolu pārstāvji atzina, ka būtiski izzināt, kā mācīt atšķirt patiesību no meliem un kādas pieejas un metodes izmantot, lai mācītu medijpratību.

Trīs dienu semināra gaitā dalībniekiem tika piedāvāti dažādi medijpratības jautājumi: mediju politika Latvijā, Latvijas mediju vide, mediju funkcijas, sabiedriskie mediji, tradicionālie un jaunie mediju formāti, fakti un viedokļi, debates, pilsoniska žurnālistika, sociālie mediji un demokrātija, žurnālista profesija, laba žurnālistika, ziņa, labas ziņas kritēriji, viltus ziņas, attēla spēks, medijpratības vieta jaunajā izglītības saturā, metodiskās pieejas medijpratībā kompetenču pieejas īstenošanai skolās.

Semināra noslēgumā pedagogi atzina, ka seminārā nodrošināts mērķtiecīgs, saturīgs, loģisks sadalījums starp teoriju un praktisko pielietojumu, sarežģītais padarīts saprotami uztverams un izmantojams darbā ar jauniešiem.

Noslēdzoties semināram, 16 skolu komandas plānoja, ko un kādā veidā izmantos profesionālajā darbā gan mācību stundās, gan audzināšanas darbā, gan metodiskajā darbā, lai apgūto ieviestu savās skolās.

Projekta turpinājums risināsies projekta skolās, aprobējot praksē seminārā gūtās idejas un iepazīstinot kolēģus ar medijpratības saturu un metodiskajām pieejām mediju satura veidošanā un kritiskā vērtēšanā. Projekta eksperti turpinās sadarbību ar skolu komandām un darbu pie projekta programmas izstrādes.

Pārpublicēts no IAC mājas lapas: http://www.iac.edu.lv/