Jauni izaicinājumi mūsu skolā

11.01.2018.

Viens no audzināšanas darba prioritārajiem uzdevumiem Gulbenes 2. vidusskolā šajā mācību gadā ir veicināt izglītojamo līdzdalību, līderību un aktīvo pilsoniskumu. Mācībās izpratni par līdzdalību guvusi skolēnu līdzpārvalde, pedagogi. Skolēni līdzdalību apgūst, iesaistoties un, pats svarīgākais, paši organizējot dažādas aktivitātes, kuras mēs skolā saucam par līderības pasākumiem. Tā noritējušas lielo vadītas svētku darbnīcas mazajiem, klašu kolektīvu sagatavoti un vadīti pasākumi saviem skolasbiedriem, dažādi skolas labiekārtošanas darbi. Jau trešo gadu katra klase mācību gada laikā cenšas plānot, sagatavot un īstenot kādu šaurākai vai plašākai sabiedrības grupai domātu aktivitāti, tādējādi, pirmkārt, attīstot paši savas līderības prasmes un, otrkārt, iesaistoties vietējās kopienas dzīvē.

Šoruden aizsākām darbu “Labo darbu maratonā” Latvijas simtgadei pēc Brocēnu novadā realizētā projekta “Pilsonis” metodikas. Esam uzsākuši skolas un pilsētas problēmu apzināšanu un pētīšanu, lai februāra sākumā, projektu dienu laikā, izstrādātu un piedāvātu iespējamos risinājumus, strādātu pie to īstenošanas. Šī darba mērķis ir radīt skolēnos pozitīvu aktīvā pilsoniskuma pieredzi, ierosmi tam, ka svarīgi ir pašiem iesaistīties kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūstot sadarbības un projekta veidošanas prasmes.

Jaunajā gadā 8. janvārī  uzsākta akcija “Šķirošana. Vākšana. Izaicinājums” ar atslēgas vārdiem – 500 kg, komandas, viens mēnesis, prezentācijas, plakāti, video klipi. Akcijas saturs veidots Eiropas brīvprātīgā Frančesko vadībā  Erasmus+ EVS “Let it be!” ietvaros sadarbībā ar novada jaunatnes lietu speciālistu Lauri Šķenderu . Frančesko aktīvā vides saudzēšanas darbība mācību stundās un ārpusklases pasākumos mūsu skolā tuvojas noslēgumam, jo viņš atgriezīsies savā Dženovā.  Akcijas mērķis savākt 350 – 500 kg atkritumu, lai “kalna” veidā rādītu sabiedrībai, cik daudz atkritumu gada laikā spēj radīt cilvēka darbība. 1.-6.klašu  skolēni vāc atkritumus, nes uz skolu un sver, šķiro katru piektdienu. Taču 7.-12.klašu skolēni veido plakātus, prezentācijas, video, lai stāstītu, kā Gulbenes novads un Latvija var kļūt aktīvāki, mazinot atkritumus. Veiksim salīdzinājumu ar Itālijas pilsētas Dženovas pieredzi bezatkritumu sistēmas veicināšanā. Frančesko ir apkopojis informāciju arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei kopā ar 11.klašu skolēniem.

Klašu kolektīvi ir saņēmuši ielūgumus, atkritumu vākšanas maisus un informāciju kā uzsākt vākšanu. Jau aktīvi iesaistās vecāki, jo ģimenes ir ielāgojušas vides pasākumu tradīcijas mūsu skolā. Joprojām aktīvāk nekā pagājušajā gadā notiek makulatūras vākšana “Zaļās jostas” konkursa ietvaros. Akcijas kulminācija būs projektu nedēļā 6.februārī skolas zālē, kad uzzināsim kopējo savākto kg skaitu, aktualitātes tiek atspoguļotas  “Face Book” īpaši izveidota pasākuma aprakstā.

Skolotājas koordinatores

D.Grigore un I.Podziņa