Būšu ķīmiķis vai fiziķis

24.11.2017.

  1. novembrī Gulbenes 2. vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums „Kādas profesijas apslēptas dabaszinībās un inženierzinātnēs” . Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Pasākuma mērķis – Iepazīt ķīmiķa un fiziķa profesijas, izzināt, kādas rakstura īpašības, zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā jomā strādājošiem, izzināt iespējas darba tirgū, ir sasniegts.

Pasākumā piedalījās  1. – 6. klases izglītojamie , kopā   299 skolēni, saturu nodrošināja uzņēmums ar pieredzi darbam ar bērniem SIA Aspired no Ventspils. Nodarbības laikā notika saruna ar skolēniem  par ķīmiķa un fiziķa profesijām, aptverot jautājumus, ko dara šo profesiju pārstāvji, kur var strādāt, kādas prasmes, zināšanas, rakstura īpašības un izglītība ir nepieciešami ķīmijas un fizikas jomu profesiju pārstāvjiem. Sarunas un nodarbības-eksperimenta ilgums katrai klasei – 60 min.

Skolēni ar prieku piedalījās nodarbībās, veica  eksperimentus darbnīcās ”Izgatavo savu flaberi”, “Kosmiskā raķete”, “Atlecoša bumba”. Praktiskas darbības rezultātā  skolēni paši pārliecinājās, cik precīzam, atbildīgam un zinošam jābūt darbiniekam, lai produkts būtu kvalitatīvs un atbilst visiem pasūtītāja standartiem.  Skolēni   paši gatavoja flaberi, atlecošo bumbiņu, prasmīgi, ar lielu atbildības sajutu būvēja raķeti un tad to izmēģināja –tas  izraisīja skolēnu interesi par fiziķa un ķīmiķa profesijām. Uz jautājumu, vai jums patīk ķīmija un fizika, gandrīz visi atbildēja-jā. Varu tikai vēlēties, lai interese saglabātos līdz vidusskolas beigšanai un bērnības sapņi būt ķīmiķim vai fiziķim piepildās.

 
Raisa Raga,
pedagogs karjeras konsultants