Savas dzīves kapteinis

02.11.2017.

2.novembrī Gulbenes 2.vidusskolas 9. un 12.klašu skolēni  piedalījās treniņnodarbībā „Savas dzīves kapteinis”, kuru vadīja pieredzējusi karjeras konsultante Inta Lemešonoka. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma mērķis bija veicināt 9. un 12.klašu skolēnu karjeras lēmumu pieņemšanu, darbojoties praktiski, veicināt skolēnus aizdomāties  par sevis izzināšanu un sava karjeras mērķa sasniegšanu. Izmantojot dažādas metodes, karjeras konsultante centās palīdzēt skolēniem noskaidrot kādas karjeras vadības prasmes apgūstamas un pilnveidojamas skolas laikā, motivēja audzēkņus apzināt savas spējas, noteikt, kādi kritēriji ir noteicošie karjeras izvēlē tālākās izglītības vai profesijas jomā.

Nodarbībās sakumā skolēni strādāja ar asociāciju kārtīm, kas mudināja  skolēnus,  interpretējot attēlu, runāt par karjeru, spējam, kas palīdz veidot veiksmīgu karjeru.

Treniņnodarbībās laikā   karjeras konsultante izmantoja metodisko līdzekli „ Karjeras kompasu”. Šīs līdzeklis  izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi, un ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā . Tas palīdz aplūkot karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem un palīdz atklāt nākamos soļus karjeras attīstības procesā. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši piecām karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu.

karjeras konsultante Raisa Raga