Uzņēmējdarbības ABC mūsdienās-lai ko tu domā-domā-CITĀDI

18.10.2017.

Gulbenes 2.vidusskolā 18.oktobrī notika neierasts karjeras attīstības atbalsta pasākums Radošā NEdarbnīca “Uzņēmējdarbības ABC mūsdienās-lai ko tu domā-domā-CITĀDI”. Pasākuma mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, motivēt Gulbenes 2.vidusskolas audzēkņus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei, lai pilnvērtīgi iesaistītos uzņēmējdarbībā. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību – diskusiju “Uzņēmējdarbības ABC mūsdienās-lai ko tu domā-domā-CITĀDI” sešu stundu garumā  vadīja SIA “Wood Design Workshop” valdes locekle, biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja, lektore Vita Brakovska. Mērķa sasniegšanai nodarbību vadītāja izmantoja dažādas metodes: ievadlekciju, labas prakses piemērus, komandas darbu, rezultāta prezentāciju .

Nodarbības sākumā, skolēni lektores vadībā, noskaidroja, kas ir “3H” spēks (zināšanas, rīcība, aizrautība) – kā to pielietot ikdienā, darbā un uzņēmējdarbībā, kas ir skolēna, uzņēmēja un jebkura cilvēka radošuma “ienaidnieki” un kas – palīgi.

Skolēni  grupās veica radošus uzdevumus. Pirmais uzdevums – skolēni strādāja grupā un, izmantojot savu radošuma potenciālu, noteica, kādus produktus var izgatavot no materiāla, kas ir pieejams ikvienam. No daudziem iespējamiem variantiem atlasīja visreālāko un pamatoja savu izvēli, informēja parējās grupas.  Nodarbībā  skolēni sadarbojoties noskaidroja, kas ir laba biznesa ideja  un prezentēja savu ideju. Grupas uzdevumā – radošais  skats uz parastām lietam – tehnoloģisku un zināšanu ietilpīgu biznesa ideju ģenerēšana -skolēni mācījās praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei, veidojās pārliecība, ka mūsdienās radošums sākas mūsu galvās, cilvēks pats ir radošuma centrs, radīšana sākas ar iztēlošanos. Skolēni centās atrisināt problēmu, izmantojot tehnoloģiskas idejas un novērtējot savu biznesa ideju pēc uzņēmēja ieteikumiem. Skolēni noskaidroja, kādi ir galvenie kritēriji biznesa idejas novērtēšanai un ilgtspējas noteikšanai .

Turpinājumā lektore, izmantojot labas prakses piemērus,  iepazīstināja skolēnus ar Latvijas uzņēmēju radošajām idejām, to realizāciju, problēmām un riskiem. Skolēni uzzināja, ka no sapresētiem kafijas biezumiem izgatavo mēbeles, ka  Latvijā radīts jauns suvenīrs – ēdamais dzintars, ka dzenis iedvesmo radīt drošu ķiveri velobraucējiem. Skolēniem tika sniegts ieskats  parastu lietu neparastā pielietojumā uzņēmējdarbībā – kā radīt vērtību “no nekā”?  Nodarbības laika skolēniem bija lieliska  iespēja apskatīt un rūpīgi iepazīties  ar Latvijas radošo uzņēmēju darinājumiem.

Noslēgumā – nodarbības izvērtējumā katrs skolēns  pateica savu ieguvumu no nodarbības, ko no visa dzirdētā, redzētā un padarīta viņš paņems līdzi un izmantos nākotnē. Skolēni pārliecināti, ka ir vērts apsvērt ideju par sava produkta veidošanu un attīstīšanu, saprot, kas jāņem vērā, lai izveidotu vajadzīgu un kvalitatīvu preci, ka noderīgas izejvielas produkta ražošanai mums ir apkārt, tikai jāprot tās izmantot, no jebkā var radīt kaut ko. Nodarbības vadītāja Vita ļoti veiksmīgi iesaistīja skolēnus nodarbībā,  iedrošināja sākt domāt par savu nākotni un nebaidīties riskēt.

karjeras speciāliste Raisa Raga