Interešu izglītības piedāvājums 2017./ 2018.m.g.

11.09.2017.

  Pulciņš

Vadītājs

Koris

(5.-9.kl.)

 L. Plešanova-Jarusova

 

Koris

(1.-4.kl.)

L. Plešanova-Jarusova

 

Vok. ansamblis

(5.-9.kl.)

L. Plešanova-Jarusova
Vok. ansamblis

(1.-4.kl.)

 

L. Plešanova-Jarusova
Vokāli instr. ansamblis

(7.-12.kl.)

L. Plešanova-Jarusova/ Grigorijs Gorodko
Tautisko deju kolektīvs

(1.-2.kl.)

Dz. Kokoreviča
Tautisko deju kolektīvs

(3.kl.)

D.Freimane
Tautisko deju kolektīvs

(4.-5.kl.)

D.Tipāne
Tautisko deju kolektīvs

(6.-7.kl.)

D.Freimane
Tautisko deju kolektīvs

(9.-10.kl.)

D.Freimane
Tautisko deju kolektīvs

(11.-12.kl.)

D. Tipāne
Tautas bumba

(1.-3.kl.)

G.Rauza/ S. Vaivode
Florbols

(4.-9.kl.)

G.Princovs
Teātra pulciņš

(4.-5.kl.)

 

S.Stupāne
Jaunrades pulciņš

(6.-12.kl.)

R.Ruņģe
Pirmā palīdzība un medicīna

 

D. Mikolaja
Kokapstrāde G.Princovs
 Mūsdienu deju un ritmikas pulciņš

(1.-2.; 3.-6.kl.)

S. Jansone
Jaunie velosipēdisti

(4.-7.kl.)

A.Otvars
Leļļu pulciņš

(1.-3.kl.)

E.Zālīte