Lepojamies ar mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem 2016./2017.m.g.

09.05.2017.
Vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets
Alise Briede 9. Bioloģija Atzinība
Simona Anna Cāne 9. Bioloģija Atzinība
Latviešu valoda un literatūra 3.vieta
Enija Baumgarte 9. Bioloģija Atzinība
Vēsture 3.vieta
Fizika Atzinība
Matemātika Atzinība
Ķīmija 2.vieta

Dalība valsts olimpiādē

Annija Sintija Toma 9. Latviešu valoda un literatūra 1.vieta

Dalība valsts olimpiādē

Fizika Atzinība
Ķīmija Atzinība
Evelīna Vekšina 10. Bioloģija Atzinība
Lauris Lapsa 8. Tehniskā grafika Atzinība
Mājturība un tehnoloģijas (koka un metāla) 2.vieta
Ilvars Ilgsalietis 8. Tehniskā grafika Atzinība
Latviešu valoda un literatūra Atzinība
Mājturība un tehnoloģijas (koka un metāla) Atzinība
Elisa Mūrniece 6. Matemātika

Latvijas 44. atklātajā matemātikas olimpiāde

3.vieta

Atzinība

Ronijs Nils Vītols 7. Matemātika Atzinība
Tomass Dergačs 3. Latviešu valoda Atzinība
Marta Podziņa 3. Matemātika Atzinība
Viktorija Ločmane 6. Mājturība un tehnoloģijas 3.vieta