Jauna pieredze Panākumu universitātē Rīgā

10.03.2017.

10.martā Panākumu Universitāte BA „Turība” mūsu skolas skolēni Guna Ankipova, Rolands Tipāns, Viktorija Rutka, Kristers Krims sagatavoja izlozētas problēmsituācijas prezentāciju, risinājumu , veica tās analīzi.

Komanda savu prezentāciju izstrādāja vizuāli uzskatāmi, izspēlēja situāciju uz skatuves. Prezentācija ietvēra biznesa idejas izklāstu par izvēlēto problēmsituāciju un saņemto uzdevumu izpildi.

Komandu prezentācijas vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija divi žūrijas locekļi  no „Turības”, viens no PU.
Žūrija vērtēja komandu sniegumu, piešķirot vērtējuma punktus atbilstoši šādiem kritērijiem: kvalitāte, idejas oriģinalitāte, idejas biznesa potenciāls, prezentācijas prasme, atbildes uz jautājumiem, atbilstība norādītajiem uzdevumiem.
Piedalījās 20 skolas no visas Latvijas. Balva tikai viena- 100 EUR 1. vietai. Mūsu skolas komanda bija centīga, bet pietrūka punktu, atraktivitātes un pārliecības.1.vietu neieguvām, bet varējam pamācīties no citiem,  aizgūt idejas un priecāties par citu skolēnu sniegumu.
Paldies mūsu skolas skolēniem par piedalīšanos!

karjeras speciāliste R.Raga