Skola uzņem projekta “Looking@Learning” viesus

17.02.2017.

17. februārī skolā uzņēmām starptautiskā projekta “Looking@Learnong” ārzemju dalībniekus- mācībspēkus no Spānijas, Nīderlandes un Igaunijas. Skolotāji un skolēni piedāvāja ciemiņiem darboties ģeogrāfijas, mūzikas, vācu valodas, bioloģijas un ķīmijas darbnīcās. Visi kopā esam gandarīti par padarīto un iegūto. Vislielākais paldies skolotājām Vitai Medniecei un Zitai Grinbergai.