Izglītojamo uzņemšana 1.klasē

06.02.2017.

Informējam, ka ar Gulbenes novada domes 23.janvāra sēdes lēmumu Gulbenes 2. vidusskolā 2017./2018.m.g. pamatizglītības programmā (kods 21011111) tiks uzņemti divi klašu komplekti. Uzņemšana sāksies 03.04.2017 un turpināsies līdz 29.05.2017.